Dr Milka Sailović

Doktor stomatologije
Specijalista stomatološke protetike
Vlasnik i osnivač ordinacije

Dr Saša Sailović

Doktor stomatologije
Specijalista oralne hirurgije i implantologije

- Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
- Specijalizacija iz oralne hirurgije Univerzitet u Beogradu
- Jednogodišnji specijalistički implatološki program Implant centar Beograd od oktobra 2023.
- Član ITI (International team for implantology)
- Učesnik mnogobrojnih seminara i kurseva u zemlji i inostranstvu
Tel 063 424-049

Dr Adriana Sailović

Doktor stomatologije

- Stomatološki fakultet Univzeritet u Beogradu
- lekar na specijalizaciji iz ortopedije vilica Univerziteta u Beogradu

Dr Gorana Tomić Stanarević

Doktor stomatologije
Specijalista ortopedije vilica
Član Ortodontskog udruženja Srbije - OUS

Kako do nas

© 2014 Ordinacija Sailovic - Design by DIGRAF.rs