• hirurško vađenje impaktiranih zuba
• resekcija vrha korena zuba (apikotomija)
• gingivektomija
• preprotetska nivelacija mekih i koštanih tkiva
• augmentacija grebena sintetskim zamenikom za kost ili koštanim autotransplantatom

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija obuhvata niz hirurških zahvata koji se vrše na području usne šupljine i zuba pacijenata. Najčešći zahvati koji se vrše su vađenje zuba, vađenje zaostalih korenova, apikotomija i modelacija grebena. Svi zahvati su bezbolni jer se izvode pod lokalnom anestezijom. Cilj je da se pomogne pacijentu uz minimalno oštećenje ostalih struktura. Vađenje zuba koje obavlja oralni hirurg se najviše odnosi na umnjake koji su impaktirani (neiznikli) zbog raznih komplikacija. Vađenje zaostalih delova korenova je zahvat kojim se uklanja deo kosti koji onemogućava pristup korenu, tako da se samim tim omogućava njegovo vađenje.
Resekcija vrha korena (apikotomija) podrazumeva odstranjivanje vrha korena zuba. Sprovodi se u slučaju kada konzervativnom metodom nije moguće ukloniti sve mikroorganizme iz kanala i periapeksa. Resekcijom vrha inficiranog korena se sprečava dalje širenje mikroorganizama i infekcije.
Modelacija grebena je zahvat tokom koga se uklanjaju nepravilnosti grebena. Modelacija prethodi protetskoj sanaciji usne duplje.

Kako do nas

© 2014 Ordinacija Sailovic - Design by DIGRAF.rs