Sailovic_ort

Obzirom na to da je estetika danas od velike važnosti, kao jedan od kriterijuma savremene stomatologije, lep osmeh je postao jedan od imperativa. Najveći broj ljudi želi ravne i lepe zube, a mi u ordinaciji Sailović smo tu da te želje ispunimo.
Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi korekcijom položaja i međusobnog odnosa zuba u gornjoj i donjoj vilici. Cilj ove grane nije samo estetske prirode, jer su pravilno postavljeni zubi od izuzetne važnosti celog aparata za žvakanje. Pravilan položaj zuba i pravilan odnos gornje i donje vilice omogućavaju ravnomeran prenos sila koje su potrebne za žvakanje. Time se čuvaju kako desni, tako i sami zubi od preopterećenja. Takođe, time se značajno umanjuju ili potpuno uklanjaju problemi koji nastaju u viličnom zglobu, a zubi se čuvaju od propadanja. Pored toga, ravne zube je daleko lakše prati i na taj način se obezbeđuje pravilno održavanje oralne higijene.

Fiksni ortodontski aparati

Fiksni ortodontski aparati se koriste najčešće kod odraslih. Ovo je najčešće korišćena metoda za ispravljanje nepravilnosti položaja zuba. Fiksni ortodonski aparat se sastoji od bravica i lukova, koji se međusobno fiksiraju gumenim ili žičanim ligaturama. Druga metoda koja je bolja, modernija i komotnija za pacijenta je varijanta sa samoligirajućim bravicama. Kod takvih bravica omogućeno je lakše i pravilno održavanje oralne higijene. Takođe, ovakva konstrukcija smanjuje potrebu za čestim kontrolama.

Mobilni ortodontski aparati

Mobilni ortodontski aparati se koriste za ispravljanje zubića kod dece. Obzirom da se dečja vilica i zubi razvijaju i rastu kao i samo dete, mobilni ortodontski aparati su konstruisani tako da mogu da prate detetov rast. Ovaj aparat se može vaditi i ponovo stavljati u usta. To je jedna velika prednost, ali može biti i mana ukoliko dete ne želi da sarađuje jer se ovakav aparat mora nositi od 16 do 18 sati. Za svakog stomatologa i roditelja ovo predstavlja veliki izazov, ali zaposleni u ordinaciji Sailović imaju veliko iskustvo sa malim pacijentima. Zbog toga postoji veliki broj uspešnih terapija.
Mobilnim ortodontskim aparatima se može potpuno ukloniti deformitet ukoliko on sam po sebi nije veliki. Ako postoje veće nepravilnosti, mobilni aparat može da bude prva faza terapije koja se započinje u najranijem dobu. Na taj način se ispravlja odnos gornjih i donjih zuba i položaj zuba u svojim lukovima. Iako se ortodontska terapija može vršiti u svakom periodu života, mnogo je lakše i bolje da se ovaj problem reši u mladosti.

Retencija

Nakon završene terapije fiksnim ortodontskim aparatom sledi faza retencije. Faza retencije je jednako važna kao i faza nošenja aparata jer se na taj način omogućava da ispravljeni zubi ostanu u takvom položaju. Mobilni retejner je providna folija načinjena po modelu zubnog luka. Folija se po skidanju fiksnog aparata nosi svakodnevno, a zatim se taj period nošenja smanjuje u skladu sa savetom stomatologa.

Kako do nas

© 2014 Ordinacija Sailovic - Design by DIGRAF.rs